Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Grete Enge Garshol

Rapportdato: 2020-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 22 945 215 og med ett samlet driftsresultat på 516 480. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Helse Midt-norge Rhf Vara­medlem 2018 - Aktiv 22 945 215 516 480
Clausenengen Håndball Styre­medlem 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Helseplattformen AS Styre­medlem 2019 - 2019

Helseplattformen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helseplattformen AS - 922307814
Alminnelige somatiske sykehus
Inngang 4 Havnegata 9, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
191
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 833 000
Personalkostnader
16 441 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
358 450 000
Egenkapital
-59 778 000
Gjeld
922 648 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 15
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 2 833
Driftsresultat -76 874
Resultat før skatt -74 890
Ordinært resultat -74 890
Årsresultat -74 890
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 358 450
Sum omløpsmidler 504 420
Sum eiendeler 862 870
Sum egenkapital -59 778
Sum langsiktig gjeld 812 415
Sum kortsiktig gjeld 110 233

Helse Midt-norge Rhf

Foretaksinfo
(Aktiv) Helse Midt-norge Rhf - 983658776
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og mi
Wessels veg 75, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
484
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 945 215 000
Personalkostnader
14 148 145 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 644 554 000
Egenkapital
10 250 607 000
Gjeld
10 740 163 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 10 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 47 46 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 945 215 21 908 353 20 972 386
Driftsresultat 516 480 619 432 344 767
Resultat før skatt 530 300 601 655 306 954
Ordinært resultat 530 300 601 655 306 954
Årsresultat 530 300 601 655 306 954
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 644 554 15 083 420 14 898 331
Sum omløpsmidler 5 346 216 4 786 016 4 369 379
Sum eiendeler 20 990 770 19 869 436 19 267 710
Sum egenkapital 10 250 607 9 720 269 9 118 612
Sum langsiktig gjeld 6 875 875 6 327 322 6 488 492
Sum kortsiktig gjeld 3 864 288 3 821 847 3 660 607

Clausenengen Håndball

Foretaksinfo
(Aktiv) Clausenengen Håndball - 983921892
Idrettslag og -klubber
Johan P. Clausens gate 3, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,4 år