Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Aase Denise R-R Lindahl

Rapportdato: 2021-09-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 229 og med ett samlet driftsresultat på 215. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arrl Invest AS Styrets leder 2016 - Aktiv 195 181
Oscar Lindahls Minnefond Styre­medlem 2010 - Aktiv 34 34

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Arrl Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arrl Invest AS - 918030204
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bernt Knudsens vei 43d, 1152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
195 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
500 000
Egenkapital
731 000
Gjeld
522 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 12 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 74 74 73
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 195 195 193
Driftsresultat 181 182 179
Resultat før skatt 181 177 177
Ordinært resultat 181 177 177
Årsresultat 181 177 177
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 500 500 500
Sum omløpsmidler 753 568 383
Sum eiendeler 1 253 1 068 883
Sum egenkapital 731 550 374
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 522 517 510

Oscar Lindahls Minnefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Oscar Lindahls Minnefond - 995201607
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Bernt Knudsens vei 43 D, 1152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
735 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 56 53 53
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 34 19 19
Driftsresultat 34 19 19
Resultat før skatt 38 24 23
Ordinært resultat 38 24 23
Årsresultat 38 24 23
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 735 697 672
Sum eiendeler 735 697 672
Sum egenkapital 735 697 672
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0