Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Egil Normann Roland

Rapportdato: 2021-10-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 018 og med ett samlet driftsresultat på 1 604. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Børstad Terrasse Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Roland AS Styrets leder 2000** - Aktiv 2 018 1 604
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 2 018 1 604

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Roland AS Utleiebygg Adm. direktør 2006 - 2009
Garn & Vevstuen AS Vara­medlem 2005 - 2006
Garn & Vevstuen AS Styre­medlem 2000** - 2005
Børstad Eiendom AS Styrets leder 2000** - 2006
Børstad Eiendom AS Adm. direktør 2000** - 2006
Rollsløkken Eiendom AS Styrets leder 2000** - 2006
Rollsløkken Eiendom AS Styrets leder 2000** - 2006

Børstad Terrasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Børstad Terrasse - 924773537
Lønnet arbeid i private husholdninger
Ringgata 125, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,6 år

Roland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Roland AS - 970999396
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
H. B. Falksgate 14, 2815 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 018 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 737 000
Egenkapital
1 033 000
Gjeld
7 202 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 68 68 70
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 018 2 003 1 955
Driftsresultat 1 604 1 543 1 565
Resultat før skatt 1 118 1 030 1 070
Ordinært resultat 1 118 1 030 1 070
Årsresultat 1 118 1 030 1 070
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 7 737 7 932 8 127
Sum omløpsmidler 498 418 831
Sum eiendeler 8 235 8 350 8 958
Sum egenkapital 1 033 915 885
Sum langsiktig gjeld 5 855 6 093 6 595
Sum kortsiktig gjeld 1 347 1 342 1 478

Roland AS Utleiebygg

Foretaksinfo
(Inaktiv) Roland AS Utleiebygg - 983096255
Ikke tilgjengelig
Lille Prestrudveg 7, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2009 2,8 år

Garn & Vevstuen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garn & Vevstuen AS - 918713433
Ikke tilgjengelig
Torgg 72, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 1,5 år
Styre­medlem 2000 2005 4,2 år

Børstad Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Børstad Eiendom AS - 976907620
Ikke tilgjengelig
Lille Prestrudv 7, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Rollsløkken Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rollsløkken Eiendom AS - 976218043
Ikke tilgjengelig
Lille Prestrudvei 7, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år