Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alexander Øygarden

Rapportdato: 2020-06-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 480 og med ett samlet driftsresultat på 262. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Grs Vannscooter Utleie Alexander Øygarden Innehaver 2017 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 0
Grs Invest AS Styrets leder 2017 - Aktiv 480 262
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 480 262
Grenland Radiator & Sveis Alexander Øygarden Innehaver 2010 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Grs Vannscooter Utleie Alexander Øygarden

Foretaksinfo
(Aktiv) Grs Vannscooter Utleie Alexander Øygarden - 919358793
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
Rødmyrjordet 16, 3735 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2017 Aktiv 2,8 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,8 år

Grs Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grs Invest AS - 918495479
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rødmyrjordet 16, 3735 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,3 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
480 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 439 000
Egenkapital
-98 000
Gjeld
7 596 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 47 26 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 480 200 0
Driftsresultat 262 123 -1
Resultat før skatt -31 -63 -28
Ordinært resultat -31 -63 -28
Årsresultat -31 -63 -28
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 439 7 565 1 575
Sum omløpsmidler 59 163 461
Sum eiendeler 7 498 7 728 2 037
Sum egenkapital -98 -67 -4
Sum langsiktig gjeld 7 400 6 904 995
Sum kortsiktig gjeld 196 891 1 045

Grenland Radiator & Sveis Alexander Øygarden

Foretaksinfo
(Aktiv) Grenland Radiator & Sveis Alexander Øygarden - 995924730
Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
Rødmyrjordet 16, 3735 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2010 Aktiv 9,7 år