Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Steinar Wehus

Rapportdato: 2020-10-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 233 172 og med ett samlet driftsresultat på 112 831. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 29.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Spareskillingsbanken Vara­medlem 2020 - Aktiv 190 080 107 088
Økodel AS Adm. direktør 2020 - Aktiv 4 616 387
- Styre­medlem 2020 - Aktiv 4 616 387
Rcomp Invest AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -6
Sameiet Kartheia 3 Vara­medlem 2019 - Aktiv 400 229
Jealt Invest AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -53
- Styrets leder 2018 - Aktiv 0 -53

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Kartheia 3 Styrets leder 2019 - 2019
Klinikk Matis avd 2 AS Vara­medlem 2013 - 2018
Regnskap & Økonomi AS Styre­medlem 2012 - 2014
Fliskonkurrenten AS Vara­medlem 2012 - 2017
Klinikk Matis AS Vara­medlem 2012 - 2020

Spareskillingsbanken

Foretaksinfo
(Aktiv) Spareskillingsbanken - 937894716
Bankvirksomhet ellers
Festningsgata 11, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
190 080 000
Personalkostnader
41 301 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
402 627 000
Egenkapital
1 176 240 000
Gjeld
8 531 737 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 56 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 190 080 174 959 164 557
Driftsresultat 107 088 98 294 92 567
Resultat før skatt 74 491 46 201 65 759
Ordinært resultat 74 491 46 201 65 759
Årsresultat 74 491 46 201 65 759
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 402 627 327 703 230 488
Sum omløpsmidler 9 305 350 8 896 125 8 667 902
Sum eiendeler 9 707 977 9 223 828 8 898 390
Sum egenkapital 1 176 240 1 109 338 1 066 738
Sum langsiktig gjeld 831 225 492
Sum kortsiktig gjeld 8 530 906 8 114 265 7 831 160

Økodel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Økodel AS - 957926894
Regnskap og bokføring
Kartheia 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 616 000
Personalkostnader
3 292 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
58 000
Egenkapital
335 000
Gjeld
805 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 14 16 18
Kontantstrøm fra drift 10 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 78 79 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 616 4 242 4 512
Driftsresultat 387 463 883
Resultat før skatt 305 405 685
Ordinært resultat 305 405 685
Årsresultat 305 405 685
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 58 21 26
Sum omløpsmidler 1 082 1 277 1 594
Sum eiendeler 1 140 1 298 1 620
Sum egenkapital 335 100 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 805 1 198 1 520

Rcomp Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rcomp Invest AS - 924405015
Uoppgitt
Kartheia 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 001 000
Egenkapital
26 000
Gjeld
1 006 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -6
Resultat før skatt -4
Ordinært resultat -4
Årsresultat -4
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1 001
Sum omløpsmidler 30
Sum eiendeler 1 031
Sum egenkapital 26
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1 006

Sameiet Kartheia 3

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Kartheia 3 - 987789395
Ikke tilgjengelig
Tollbodgata 8, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
400 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 865 000
Gjeld
23 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 79 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 400 400 400
Driftsresultat 229 160 -41
Resultat før skatt 258 165 -36
Ordinært resultat 258 165 -36
Årsresultat 258 165 -36
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 888 1 624 1 526
Sum eiendeler 1 888 1 624 1 526
Sum egenkapital 1 865 1 607 1 442
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 17 85

Jealt Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jealt Invest AS - 918994262
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kartheia 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,2 år
Styrets leder 2018 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
530 000
Egenkapital
3 120 000
Gjeld
15 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 45 43 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -53 0 0
Resultat før skatt 1 108 3 206 1
Ordinært resultat 1 108 3 206 1
Årsresultat 1 108 3 206 1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 530 30 31
Sum omløpsmidler 2 605 5 914 24
Sum eiendeler 3 135 5 944 56
Sum egenkapital 3 120 3 944 26
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 2 000 30

Regnskaps Companiet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskaps Companiet AS - 919932813
Regnskap og bokføring
Kartheia 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 889 000
Personalkostnader
13 710 000
Lederlønn
1 136 000
Anleggsmidler
2 176 000
Egenkapital
83 000
Gjeld
7 446 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 86 89 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 21 889 22 488 0
Driftsresultat 3 182 4 287 0
Resultat før skatt 2 432 3 231 1
Ordinært resultat 2 432 3 231 1
Årsresultat 2 432 3 231 1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 176 1 878 1
Sum omløpsmidler 5 352 6 606 30
Sum eiendeler 7 528 8 485 31
Sum egenkapital 83 51 26
Sum langsiktig gjeld 736 137 0
Sum kortsiktig gjeld 6 710 8 297 6

Alustrax AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alustrax AS - 886908792
Bearbeiding av metaller
Mjåvannsvegen 4, 4628 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 213 000
Personalkostnader
3 029 000
Lederlønn
627 000
Anleggsmidler
1 483 000
Egenkapital
1 928 000
Gjeld
3 638 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 2 6
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 4 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 83 59 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 213 9 433 8 356
Driftsresultat 1 049 129 441
Resultat før skatt 822 70 298
Ordinært resultat 822 70 298
Årsresultat 822 70 298
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 483 2 269 2 122
Sum omløpsmidler 4 083 3 975 4 002
Sum eiendeler 5 565 6 244 6 124
Sum egenkapital 1 928 1 106 1 036
Sum langsiktig gjeld 2 501 3 601 3 866
Sum kortsiktig gjeld 1 137 1 538 1 221

Lamani Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lamani Invest AS - 998044030
Frisering og annen skjønnhetspleie
Øvre Ringvei 54, 4620 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 421 000
Egenkapital
1 975 000
Gjeld
3 543 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 58 58 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 78 -1 0
Driftsresultat -36 -68 -24
Resultat før skatt 795 648 482
Ordinært resultat 795 648 482
Årsresultat 795 648 482
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 421 4 460 2 417
Sum omløpsmidler 1 097 972 1 069
Sum eiendeler 5 518 5 432 3 486
Sum egenkapital 1 975 2 380 1 732
Sum langsiktig gjeld 2 937 3 032 1 149
Sum kortsiktig gjeld 606 20 605

Auragården Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auragården Eiendom AS - 996322912
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Harald Hodnemyr Brandekleiv 4, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 513 000
Personalkostnader
49 000
Lederlønn
36 000
Anleggsmidler
12 463 000
Egenkapital
2 660 000
Gjeld
11 188 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 6 10 0
Totalt 62 70 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 513 1 622 1 457
Driftsresultat 748 873 821
Resultat før skatt 318 456 400
Ordinært resultat 318 456 400
Årsresultat 318 456 400
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 463 12 776 14 396
Sum omløpsmidler 1 386 1 283 146
Sum eiendeler 13 848 14 059 14 542
Sum egenkapital 2 660 2 342 1 886
Sum langsiktig gjeld 10 932 11 621 12 153
Sum kortsiktig gjeld 256 97 503

Bracen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bracen Invest AS - 994335138
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Krittveien 98, 4656 Hamresanden
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
147 000
Egenkapital
3 000
Gjeld
790 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 14 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -28 -20 -26
Resultat før skatt -22 56 5
Ordinært resultat -22 56 5
Årsresultat -22 56 5
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 147 141 59
Sum omløpsmidler 645 583 454
Sum eiendeler 792 724 513
Sum egenkapital 3 25 -32
Sum langsiktig gjeld 669 669 544
Sum kortsiktig gjeld 121 31 1

Kamelon Interiør & Styling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kamelon Interiør & Styling AS - 993106666
Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted
Venneslamoen 2c, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 710 000
Personalkostnader
781 000
Lederlønn
485 000
Anleggsmidler
129 000
Egenkapital
837 000
Gjeld
774 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 13 15 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 710 3 689 3 964
Driftsresultat -43 -73 173
Resultat før skatt -60 -82 103
Ordinært resultat -60 -82 103
Årsresultat -60 -82 103
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 129 150 134
Sum omløpsmidler 1 481 1 511 1 854
Sum eiendeler 1 610 1 660 1 988
Sum egenkapital 837 896 979
Sum langsiktig gjeld 214 292 353
Sum kortsiktig gjeld 560 472 657

Gb Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gb Eiendom AS - 993072567
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Vigeland Brugs veg 1, 4708 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
673 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 562 000
Egenkapital
1 984 000
Gjeld
9 932 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 6
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 4 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 61 10 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 673 447 2 941
Driftsresultat 314 -860 2 572
Resultat før skatt 58 -798 1 789
Ordinært resultat 58 -798 1 789
Årsresultat 58 -798 1 789
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 562 11 677 13 001
Sum omløpsmidler 354 511 112
Sum eiendeler 11 917 12 188 13 113
Sum egenkapital 1 984 1 926 2 724
Sum langsiktig gjeld 9 925 10 226 9 826
Sum kortsiktig gjeld 7 36 563

Klinikk Matis avd 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Klinikk Matis avd 2 AS - 911955989
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
Øvre Ringvei 54, 4620 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2018 4,7 år

Regnskap & Økonomi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Regnskap & Økonomi AS - 945906677
Regnskap og bokføring
Kartheia 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,4 år

Fliskonkurrenten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fliskonkurrenten AS - 986596615
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Haakon Viis gate 19, 7041 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2017 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 989 000
Personalkostnader
2 546 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
304 000
Egenkapital
1 539 000
Gjeld
4 241 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 2 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 2
Resultatgrad 12 0 4
Kontantstrøm fra drift 10 0 1
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 68 19 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 989 14 117 18 735
Driftsresultat 977 -297 494
Resultat før skatt 1 055 -82 211
Ordinært resultat 1 055 -82 211
Årsresultat 1 055 -82 211
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 304 484 338
Sum omløpsmidler 5 476 5 329 5 731
Sum eiendeler 5 781 5 813 6 069
Sum egenkapital 1 539 484 566
Sum langsiktig gjeld 1 627 2 125 1 613
Sum kortsiktig gjeld 2 614 3 203 3 890

Klinikk Matis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Klinikk Matis AS - 998044057
Frisering og annen skjønnhetspleie
Øvre Ringvei 54, 4620 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2020 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 336 000
Personalkostnader
4 238 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 609 000
Egenkapital
442 000
Gjeld
4 491 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 14 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 77 75 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 336 8 854 9 413
Driftsresultat 922 834 691
Resultat før skatt 718 642 563
Ordinært resultat 718 642 563
Årsresultat 718 642 563
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 609 1 860 1 755
Sum omløpsmidler 3 324 3 089 3 321
Sum eiendeler 4 933 4 949 5 076
Sum egenkapital 442 598 656
Sum langsiktig gjeld 1 622 1 673 1 615
Sum kortsiktig gjeld 2 869 2 678 2 804

Agder Bilglass AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agder Bilglass AS - 997002881
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2011 < 1 år

Agder Taxi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Taxi AS - 963958099
Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport
Hånesveien 156, 4635 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 574 000
Personalkostnader
8 198 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 104 000
Egenkapital
3 503 000
Gjeld
20 056 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 2 2 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 3
Rentedekningsgrad 6 2 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 29 25 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 78 574 77 058 75 781
Driftsresultat 484 33 785
Resultat før skatt 220 -205 495
Ordinært resultat 220 -205 495
Årsresultat 220 -205 495
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 104 7 585 6 543
Sum omløpsmidler 16 454 16 020 19 188
Sum eiendeler 23 558 23 605 25 731
Sum egenkapital 3 503 2 575 2 780
Sum langsiktig gjeld 3 608 3 803 1 019
Sum kortsiktig gjeld 16 448 17 227 21 932

Server24 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Server24 AS - 993329673
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Granlivegen 32, 4707 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 282 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
100 000
Gjeld
1 113 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 85 86
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 282 1 259 1 213
Driftsresultat 1 038 927 969
Resultat før skatt 811 715 738
Ordinært resultat 811 715 738
Årsresultat 811 715 738
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 3
Sum omløpsmidler 1 213 1 100 1 153
Sum eiendeler 1 213 1 100 1 156
Sum egenkapital 100 100 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 113 1 000 1 056

Agder Maskinsenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agder Maskinsenter AS - 992691417
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Hægeland, 4720 Hægeland
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2009 1,1 år

Vennesla Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vennesla Eiendom AS - 992603682
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Oskar Seljås Moseidstranda 29, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2009 1,2 år

Danske AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Danske AS - 991814493
Utleie av arbeidskraft
Strandgata 19, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2011 3,2 år

Mito Klær AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mito Klær AS - 991657886
Butikkhandel med klær
Venneslamoen Butikkhuset, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2017 10,2 år

Venneslamoen Bygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Venneslamoen Bygg AS - 990765839
Oppføring av bygninger
Butikkhuset, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,2 år

Butikkhusgården Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Butikkhusgården Bygg AS - 990761787
Oppføring av bygninger
Rådhusgata 25, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-312 000
Gjeld
647 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 0 8 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -17 -14
Resultat før skatt -9 117 188
Ordinært resultat -9 117 188
Årsresultat -9 117 188
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 336 582 843
Sum eiendeler 336 582 843
Sum egenkapital -312 -312 -877
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 647 894 1 720

Regnskaps Companiet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Regnskaps Companiet AS - 990729956
Regnskap og bokføring
Kartheia 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2018 11,4 år
Adm. direktør 2007 2018 11,4 år

Butikkhuset Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Butikkhuset Eiendom AS - 981649281
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhusgata 25, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2012 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 042 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 378 000
Egenkapital
1 359 000
Gjeld
19 253 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 52 59 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 042 2 331 2 701
Driftsresultat 779 1 104 1 346
Resultat før skatt -5 277 364
Ordinært resultat -5 277 364
Årsresultat -5 277 364
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 20 378 21 395 22 336
Sum omløpsmidler 234 411 615
Sum eiendeler 20 612 21 806 22 951
Sum egenkapital 1 359 1 656 1 826
Sum langsiktig gjeld 18 636 19 318 20 043
Sum kortsiktig gjeld 617 832 1 081

Blink Trafikkskole AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blink Trafikkskole AS - 989608053
Trafikkskoleundervisning
Vigeland Industriområde Vigeland Brugs veg 3, 4708 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 737 000
Personalkostnader
2 792 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 987 000
Egenkapital
1 611 000
Gjeld
1 667 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 16 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 84 83 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 737 5 100 5 336
Driftsresultat 539 587 633
Resultat før skatt 371 429 429
Ordinært resultat 371 429 429
Årsresultat 371 429 429
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 987 1 939 1 745
Sum omløpsmidler 1 291 939 989
Sum eiendeler 3 278 2 878 2 734
Sum egenkapital 1 611 1 540 1 211
Sum langsiktig gjeld 987 428 907
Sum kortsiktig gjeld 680 910 616

Undervisningskompaniet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Undervisningskompaniet AS - 988113344
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,6 år

Prikken Reklame AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Prikken Reklame AS - 990050643
Reklamebyråer
Venneslavegen 267, 4708 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2017 11,4 år

Regnskaps Companiet V/steinar Wehus

Foretaksinfo
(Inaktiv) Regnskaps Companiet V/steinar Wehus - 989112449
Ikke tilgjengelig
Kartheia 5, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,5 år

Stasjonstunet Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Stasjonstunet Borettslag - 988406708
Borettslag
Songdalsvegen 106, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 020 000
Personalkostnader
58 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 933 000
Egenkapital
10 331 000
Gjeld
35 574 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 10 18
Rentedekningsgrad 10 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 48 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 020 1 356 1 391
Driftsresultat 2 892 525 602
Resultat før skatt 2 436 106 185
Ordinært resultat 2 436 106 185
Årsresultat 2 436 106 185
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 44 933 44 933 44 933
Sum omløpsmidler 971 1 013 991
Sum eiendeler 45 905 45 946 45 924
Sum egenkapital 10 331 7 895 7 789
Sum langsiktig gjeld 35 352 37 957 37 957
Sum kortsiktig gjeld 222 95 179

Songdalen Håndverkspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Songdalen Håndverkspark AS - 958862709
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Hortemo, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
56 000
Personalkostnader
202 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 877 000
Egenkapital
3 283 000
Gjeld
1 351 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 36 10 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 56 187 293
Driftsresultat -500 -477 -812
Resultat før skatt 107 -476 -1 361
Ordinært resultat 107 -476 -1 361
Årsresultat 107 -476 -1 361
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 877 2 381 1 749
Sum omløpsmidler 1 757 1 439 2 756
Sum eiendeler 4 634 3 819 4 505
Sum egenkapital 3 283 3 176 3 692
Sum langsiktig gjeld 0 -38 139
Sum kortsiktig gjeld 1 351 681 674

Blink Hus Songdalen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blink Hus Songdalen AS - 927695456
Oppføring av bygninger
Songdalsvegen 211, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
488 000
Personalkostnader
73 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 478 000
Gjeld
157 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 12 88 21
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 488 4 422 5 539
Driftsresultat -198 537 -235
Resultat før skatt -207 513 -468
Ordinært resultat -207 513 -468
Årsresultat -207 513 -468
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 3 8
Sum omløpsmidler 2 635 2 861 1 274
Sum eiendeler 2 635 2 863 1 282
Sum egenkapital 2 478 2 685 702
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 157 178 580

Songdalen Bygg & Farge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Songdalen Bygg & Farge AS - 944342931
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Songdalsvegen 211, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,4 år

Tomteprosjektering Sør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tomteprosjektering Sør AS - 939683755
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Songdalsvegen 211, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,4 år

Ta Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ta Eiendomsutvikling AS - 982851327
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Songdalsvegen 211, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,8 år
Adm. direktør 2004 2006 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
89 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-128 000
Gjeld
3 992 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 54 54 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 89 56 0
Driftsresultat 40 24 -31
Resultat før skatt 40 24 -31
Ordinært resultat 40 24 -31
Årsresultat 40 24 -31
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 863 3 823 3 703
Sum eiendeler 3 863 3 823 3 703
Sum egenkapital -128 -169 -193
Sum langsiktig gjeld 3 992 3 896 3 896
Sum kortsiktig gjeld 0 96 0

Snømyra Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Snømyra Barnehage Sa - 863748062
Barnehager
Snømyr 16a, 4708 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 265 000
Personalkostnader
14 108 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 179 000
Egenkapital
10 079 000
Gjeld
5 406 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 8
Resultatgrad 8 0 12
Kontantstrøm fra drift 10 1 18
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 54 18 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 19 265 18 161 18 270
Driftsresultat 589 -480 1 118
Resultat før skatt 568 -499 1 096
Ordinært resultat 568 -499 1 096
Årsresultat 568 -499 1 096
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 179 9 178 8 181
Sum omløpsmidler 7 307 7 105 7 732
Sum eiendeler 15 485 16 283 15 914
Sum egenkapital 10 079 9 505 10 002
Sum langsiktig gjeld 2 687 2 831 3 076
Sum kortsiktig gjeld 2 719 3 947 2 835