Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kim Roland Bjerkenås

Rapportdato: 2021-09-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 089 og med ett samlet driftsresultat på 57. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Hølondvegen 3122 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -41
Søberg Midtre AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Byggarena AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 3 654 65
Ayla Holding AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -12
Realservice AS Styrets leder 2008 - Aktiv 1 476 -130
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 1 476 -130
Saga Prosjekt AS Styre­medlem 2006 - Aktiv 3 959 175

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Trebetong Entreprenør AS Styre­medlem 2019 - 2021
Trebetong Entreprenør AS Styre­medlem 2019 - 2021

Trebetong Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trebetong Entreprenør AS - 952899686
Oppføring av bygninger
Melhusvegen 720, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
188 320 000
Personalkostnader
42 383 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 791 000
Egenkapital
17 258 000
Gjeld
53 110 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 52 53 61
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 188 320 134 409 173 567
Driftsresultat 7 376 5 818 7 863
Resultat før skatt 5 812 4 595 6 312
Ordinært resultat 5 812 4 595 6 312
Årsresultat 5 812 4 595 6 312
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 791 4 982 4 570
Sum omløpsmidler 66 576 50 195 44 004
Sum eiendeler 70 368 55 177 48 574
Sum egenkapital 17 258 14 446 12 851
Sum langsiktig gjeld 1 698 441 3 004
Sum kortsiktig gjeld 51 412 40 290 32 719

Bemanning Midt-norge ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bemanning Midt-norge ANS - 990297762
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
C/o Hugo Estenstad Tussberget, 7213 Gåsbakken
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2016 10,2 år

Hølondvegen 3122 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hølondvegen 3122 AS - 922698953
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Melhusvegen 720, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 051 000
Egenkapital
-164 000
Gjeld
2 254 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -41 -18
Resultat før skatt -118 -71
Ordinært resultat -118 -71
Årsresultat -118 -71
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 2 051 2 051
Sum omløpsmidler 39 13
Sum eiendeler 2 090 2 064
Sum egenkapital -164 -47
Sum langsiktig gjeld 2 254 2 111
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Søberg Midtre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Søberg Midtre AS - 920767842
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Melhusvegen 720, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
23 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -1 -1
Resultat før skatt 0 -2 1
Ordinært resultat 0 -2 1
Årsresultat 0 -2 1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 1
Sum omløpsmidler 23 23 29
Sum eiendeler 23 23 31
Sum egenkapital 23 23 25
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6

Byggarena AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggarena AS - 921794673
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Melhusvegen 720, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 654 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-654 000
Gjeld
2 285 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 4 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 31 9 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 654 1 074 0
Driftsresultat 65 -700 -12
Resultat før skatt 46 -716 -8
Ordinært resultat 46 -716 -8
Årsresultat 46 -716 -8
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 4
Sum omløpsmidler 1 631 1 241 229
Sum eiendeler 1 631 1 241 233
Sum egenkapital -654 -699 16
Sum langsiktig gjeld 874 510 200
Sum kortsiktig gjeld 1 411 1 430 17

Ayla Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ayla Holding AS - 918273557
Uoppgitt
Skogstadvegen 35, 7213 Gåsbakken
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 000
Egenkapital
-29 000
Gjeld
73 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -12 -10
Resultat før skatt -12 -12 -10
Ordinært resultat -12 -12 -10
Årsresultat -12 -12 -10
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 42 42 27
Sum omløpsmidler 2 3 3
Sum eiendeler 44 45 30
Sum egenkapital -29 -17 -5
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73 62 35

Realservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Realservice AS - 992510455
Oppføring av bygninger
Melhusvegen 720, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 13,5 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 476 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
281 000
Egenkapital
1 765 000
Gjeld
458 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 15
Kapitalomsetningshastighet 2 6 10
Fordringsomsetningshastighet 0 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 10
Resultatgrad 0 4 14
Kontantstrøm fra drift 1 7 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 15 48 86
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 476 4 949 9 290
Driftsresultat -130 115 850
Resultat før skatt -124 80 640
Ordinært resultat -124 80 640
Årsresultat -124 80 640
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 281 389 535
Sum omløpsmidler 1 942 2 256 2 769
Sum eiendeler 2 222 2 645 3 304
Sum egenkapital 1 765 1 888 1 809
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 458 757 1 495

Saga Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Saga Prosjekt AS - 990517290
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Melhusvegen 720, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 959 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 543 000
Egenkapital
3 370 000
Gjeld
2 062 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 6
Resultatgrad 8 12 20
Kontantstrøm fra drift 1 0 18
Rentedekningsgrad 6 2 8
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 27 20 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 959 2 326 10 854
Driftsresultat 175 186 2 192
Resultat før skatt 53 -33 1 216
Ordinært resultat 53 -33 1 216
Årsresultat 53 -33 1 216
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 543 1 558 1 552
Sum omløpsmidler 3 890 7 813 10 228
Sum eiendeler 5 432 9 371 11 780
Sum egenkapital 3 370 3 317 3 350
Sum langsiktig gjeld 900 4 936 6 900
Sum kortsiktig gjeld 1 162 1 118 1 530