Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Andreas S Torgersen

Rapportdato: 2021-10-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 566 og med ett samlet driftsresultat på 78. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Dcruit AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -4
Portalen Gruppen AS Styrets leder 2013 - Aktiv 1 566 138
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 1 566 138
Johan Peter Torgersen AS Vara­medlem 2008 - Aktiv 0 -56

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Forsikringsportalen Finans AS Styrets leder 2011 - 2021
Forsikringsportalen Finans AS Adm. direktør 2011 - 2021
Oslo Finans & Forsikring AS Styrets leder 2008 - 2014
Oslo Finans & Forsikring AS Styrets leder 2008 - 2014

Dcruit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dcruit AS - 916988397
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Nordvågveien 43c, 9750 Honningsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
282 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -4 -4
Resultat før skatt -4 -4 -4
Ordinært resultat -4 -4 -4
Årsresultat -4 -4 -4
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 282 287 290
Sum eiendeler 282 287 290
Sum egenkapital 282 287 290
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Portalen Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Portalen Gruppen AS - 899551222
Drift av web-portaler
Ringveien 27, 1386 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8,7 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 566 000
Personalkostnader
652 000
Lederlønn
542 000
Anleggsmidler
190 000
Egenkapital
596 000
Gjeld
912 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 0 15
Kapitalomsetningshastighet 4 2 8
Fordringsomsetningshastighet 1 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 8
Resultatgrad 14 0 18
Kontantstrøm fra drift 14 0 18
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 62 11 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 566 1 264 2 703
Driftsresultat 138 -62 404
Resultat før skatt 142 -56 323
Ordinært resultat 142 -56 323
Årsresultat 142 -56 323
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 190 164 150
Sum omløpsmidler 1 318 1 030 1 348
Sum eiendeler 1 508 1 194 1 498
Sum egenkapital 596 322 378
Sum langsiktig gjeld 0 115 115
Sum kortsiktig gjeld 912 757 1 005

Johan Peter Torgersen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Johan Peter Torgersen AS - 992392673
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Ringveien 27, 1386 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 813 000
Gjeld
259 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 32 28
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -56 -37 -37
Resultat før skatt 305 75 134
Ordinært resultat 305 75 134
Årsresultat 305 75 134
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 072 2 567 3 602
Sum eiendeler 3 072 2 567 3 602
Sum egenkapital 2 813 2 509 2 434
Sum langsiktig gjeld 19 27 32
Sum kortsiktig gjeld 240 31 1 136

Forsikringsportalen Finans AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forsikringsportalen Finans AS - 996756203
Forsikringsformidling
Ringveien 27, 1386 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2021 9,8 år
Adm. direktør 2011 2021 9,8 år

Oslo Finans & Forsikring AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Finans & Forsikring AS - 992119780
Forsikringsformidling
Odins gate 29, 0260 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2014 7 år
Adm. direktør 2008 2014 7 år