Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 502 219 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 61 644 3 575 2 437 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ålesund Fotballstadion AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ålesund Fotballstadion AS -552 -5,84% - -552 -5,84%
 
TOTALT: Alle selskap -552 -5,84% - -552 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ålesund Fotballstadion AS -552 - -552
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -552
 
  -30,00% -552
 
  -50,00% -552
 
  -70,00% -552
 
  -100,00% -552

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter1.5001.4501.3501.5001.3501.3501.3501.350
POS 3,4 %POS 7,4 %NEG -10,0 %POS 11,1 % - - - -
 
Bruttomargin1.5001.4501.3501.5001.3501.3501.3501.350
POS 3,4 %POS 7,4 %NEG -10,0 %POS 11,1 % - - - -
 
EBITDA resultat1.4221.3721.2891.3651.2751.2821.2551.293
POS 3,6 %POS 6,4 %NEG -5,6 %POS 7,1 %NEG -0,5 %POS 2,2 %NEG -2,9 % -
 
Driftsresultat521471512536364371336374
POS 10,6 %NEG -8,0 %NEG -4,5 %POS 47,3 %NEG -1,9 %POS 10,4 %NEG -10,2 % -
 
Kontantstrøm769958-1.0813.698841-1.7257100
NEG -19,7 %POS 188,6 %NEG -129,2 %POS 339,7 %POS 148,8 %NEG -343,0 % - -
 
Kassebeholdning1.5688001191.4475453932.1181.406
POS 96,0 %POS 572,3 %NEG -91,8 %POS 165,5 %POS 38,7 %NEG -81,4 %POS 50,6 % -
 
Sum egenkapital-37669213217141246358459
NEG -644,9 %NEG -67,6 %NEG -1,8 %POS 53,9 %NEG -42,7 %NEG -31,3 %NEG -22,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld10.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.