AS som starter på Ø i med bransjen Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45111)