AS som starter på C med bransjen Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45111)