Foretak som starter på R i med bransjen Oppdrett av annet storfe (1420)